Παροχή Εξαιρετικής Υπηρεσίας Εφοδιαστικής Αλυσίδας για Πελάτες παγκοσμίως

2020-09-12

Με τη γρήγορη ανάπτυξη της παγκόσμιας ψηφιακοποίησης, είναι επείγον για τις επιχειρήσεις να επιτύχουν ψηφιακό μετασχηματισμό. Η United Media Solution (UMS) είναι ένα ανεξάρτητο ψηφιακό πρακτορείο που βραβεύεται και ειδικεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις ψηφιακές συμβουλευτικές υπηρεσίες, στην ηλεκτρονική διαχείριση μέσων KOL, στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην ανάπτυξη εφαρμογών ιστότοπων.

Το UMS μπορεί να βοηθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό εγχώριων και ξένων επιχειρήσεων να προσαρμόσουν τα μέτρα μάρκετινγκ στην Κίνα, επομένως οι επιχειρήσεις μπορούν να συνδέσουν τις μάρκες και τα προϊόντα τους με κινέζους καταναλωτές με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα μέσω στοχευμένων επικοινωνιών.